RDT
КОНТАКТИ:

 

Aдрес:

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” - Смолян

бул. "България" № 8

гр. Смолян - 4700

Tелефони:   

Румен Бечев – директор -  0893 338 174, 0878 224 347   

Крум Филипов – режисьор - 0893338166

Звездица Арсова – зам. директор - 0893338171

Милена Попова – главен счетоводител – 0893 338170

Роси Главчева  - артистичен секретар – 0893338168

Катя Кънева -oрганизатор, продажби и реклама - 0893338173, 0878 20310

Цонка Камбурова – координатор,организатор - 0893338167, 0879057113

e-mail: rdt_smolyan@abv.bg