"Далеко в нас

Вдигаме ръце

Улицата по небето се катери

Свеждаме погледи

Покривите във земята слизат

От всяка болка

Която не споменаваме

По един кестен израства

И остава тайнствен зад нас

От всяка надежда

Която таим

По една звезда пониква

И се изплъзва недостежима пред нас

Чуваш ли куршума

Който кръжи около главата ни

Чуваш ли куршума

Който дебне целувката ни”

Васко Попа

 

"Майстори" от Рачо Стоянов

Милкана - Галя Костадинова, Живко - Велислав Павлов, Найден -Делян Илиев, Тихол -Димитър Димитров, Гена -Емилия Ованесян, Поет /Васко Попа/, Грузинец - Ивайло Иванов, Майстор Добри - Румен Бечев, II майстор - Янко Хусаров III майстор - Пламен Славов

режисьор - Крум Филипов, сценография - Виктория Филипова, музикално оформление - Мира Искърова, помощник-режисьор - Янко Хусаров

Крум Филипов за „Майстори”

„Майстори” е спектакъл за творческата сила на Любовта. Представлението е свидетелство за това, че всяко духовно усилие изисква жертва. Нашата интерпретация е освободена от фолклорно-битовите нагласи в текста в името на това – да бъде по-видимо екстатичното живеене в Любов. В този смисъл – попътни са ни стиховете на Васко Попа - носители на същинския патос в драматургичната тема. Има нещо недостоверно в нравствените регламенти и навици на видимите човешки общества (включително и на обществото , в което времетраем и ние). Жертвата открехва вратите към една друга, не подменена, а истинна нравственост. Някъде там, отвъд, действително Бог е Любов.

Кликнете върху снимката, за да я видите в по-голям размер.