МАТЕРИАЛНА БАЗА:

Сцени: 2

Размери:

ЗАЛА № 1

Дълбочина: 17 + 13 м., Отвор: 13 м., Височина: 9 м., Бр. места: 674

ЗАЛА № 2

Дълбочина: 9 м., Отвор: 7 м., Височина: 6 м., Бр. места: 99